Szkło Sztućce Porcelana Podgrzewacze i termosy do potraw Podgrzewacze i termosy do
kawy i herbaty
Bufet Krzesła i pokrowce, stoły i obrusy Wyposażenie dodatkowe Sprzęt plenerowy - ławostoły, grille, namioty itp.


    S t r o n a   g ł ó w n a     O   n a s     O f e r t a     K a t a l o g     C e n n i k     Z a p y t a n i e   o f e r t.     P r o m o c j e     N o w o ś c i     D o s t a w a     R e g u l a m i n     G a l e r i a     R e f e r e n c j e     P a r t n e r z y     K o n t a k t

     © 2011 pincatering.pl 
     Wszelkie prawa zastrzeżone

    

    

     stat4u
 

K o n t a k t   

telefony:

 +48 783 004 055

+48 665 613 030

e-mail: biuro@pincatering.pl 

7 dni w tygodniu / 24h na dobę


Magazyn główny i biuro:

ul. Janowska 42, Wrocław
L o k a l i z a c j a
Biuro firmy: 

PIN Catering Sierpina Paweł
ul. Janowska 42
54-067 Wrocław

NIP: 895-111-64-79 
SVERA.PL - TWORZENIE STRON WWW I ADMINISTRACJA