Szkło Sztućce Porcelana Podgrzewacze i termosy do potraw Podgrzewacze i termosy do
kawy i herbaty
Bufet Krzesła i pokrowce, stoły i obrusy Wyposażenie dodatkowe Sprzęt plenerowy - ławostoły, grille, namioty itp.


    S t r o n a   g ł ó w n a     O   n a s     O f e r t a     K a t a l o g     C e n n i k     Z a p y t a n i e   o f e r t.     P r o m o c j e     N o w o ś c i     D o s t a w a     R e g u l a m i n     G a l e r i a     R e f e r e n c j e     P a r t n e r z y     K o n t a k t

     © 2011 pincatering.pl 
     Wszelkie prawa zastrzeżone

    

    

     stat4u
 

BUFET: MODUŁY ZIEHER

Moduł 1 z rozłożeniem
i złożeniem
Moduł 2 z rozłożeniem
i złożeniem
Moduł 3 z rozłożeniem
i złożeniem
750,00 zł 650,00 zł 600,00 zł
Moduł 4 z rozłożeniem
i złożeniem
Moduł 5 z rozłożeniem
i złożeniem
Moduł 6 z rozłożeniem
i złożeniem
550,00 zł 500,00 zł 400,00 zł
   
Moduł 7 z rozłożeniem
i złożeniem
250,00 zł

Oferta cenowa znajduje się w zakładce Cennik. Ceny netto za okres: 3 dni, dotyczy rozłożenia i złożenia na terenie miasta Wrocław

SVERA.PL - TWORZENIE STRON WWW I ADMINISTRACJA